Фирмата Югофудс занимава се с внос и търговия на хранителени стоки с високо качество и конкурентни цени.

Предлагаме
стоките на търговски вериги и HoReCa клиенти.